U wordt binnenkort opgenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe. De vochtophoping (ascites) in uw buik wordt dan verwijderd. In deze folder vindt u informatie over het verloop van een ascitespunctie. Dit is een algemene folder. Het is belangrijk om u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

U heeft een oproep gehad waarop de tijd en datum van het onderzoek staan. Meldt u bij voorkeur een kwartier voor tijd bij de balie van de betreffende afdeling.

Voorbereiding

Voor deze ingreep is geen voorbereiding nodig. Wel is het is goed om voor het inbrengen van de naald goed uit te plassen. Het is namelijk noodzakelijk tijdens het aflopen van het vocht op bed te blijven liggen.
Enkele aandachtspunten zijn:
• Het is handig om lekker zittende (ruime) kleding aan te trekken.
• Eventueel moet u op voorschrift van arts medicatie laten staan (bijvoorbeeld bloedverdunners). Ook kan de arts u vragen meer eiwitrijke voeding te eten, om extreem eiwit tekort te voorkomen.
• Het is raadzaam om voor de zekerheid toiletspullen, pyjama, medicijnen e.d. mee te nemen voor het geval er complicaties optreden en u ter observatie in het ziekenhuis moet blijven.

De ingreep

Voor de ingreep wordt u gevraagd op uw bed te gaan liggen. Zorg dat u goed ligt, want tijdens de punctie moet u een tijd in dezelfde houding blijven liggen. U wordt dan gevraagd de kleding iets omhoog te doen zodat de buik vrij is. Uw huid wordt ontsmet en verdoofd. Daarna brengt de arts de punctienaald in, deze wordt op de huid vastgezet.
Afhankelijk van de reden van de punctie vindt het volgende plaats:
Diagnostische punctie:
De punctienaald vangt buikvocht op in een laboratoriumbuisje (of buisjes). Als er voldoende vocht is afgenomen, wordt de naald verwijderd. De insteekplaats wordt afgeplakt met een gaasje en pleister. Vervolgens wordt het vocht voor onderzoek opgestuurd naar het laboratorium.
Ontlastende punctie:
Aan de punctienaald wordt een afvoersysteem bevestigd, hierdoor loopt het vocht af. Het is belangrijk u te realiseren dat u veel vocht verliest. Dit kan vervelend voelen. Uw lichaam moet zich hier weer op aanpassen. Tijdens het aflopen van het vocht moet u zoveel mogelijk stil blijven liggen, tenzij u gevraagd wordt een andere houding aan te nemen. Als er geen vocht meer komt, wordt de naald verwijderd. De duur van het aflopen is per persoon en hoeveelheid vocht verschillend. Over het algemeen neemt dit ongeveer 4 uur in beslag. De insteekplaats wordt afgeplakt met een gaasje en pleister. 

Na de behandeling is het belangrijk dat u een tijdje rustig aan blijft doen, aangezien het lichaam aan de nieuwe situatie moet wennen.
De verpleegkundige controleert ook regelmatig uw bloeddruk. Door het vele vocht wat u verloren hebt, is het mogelijk dat uw bloeddruk daalt.

Complicaties

Bij elke ingreep is er een risico op complicaties, al komen deze bij een ascitespunctie maar zelden voor. Voorbeelden zijn:
• Bloeding; dat wil zeggen dat de insteekopening van de drain blijft bloeden.
• Infectie; de huid rondom de insteekopening wordt vurig rood én het gebied van de insteekopening is pijnlijk.
• Langdurig nalekkend vocht.
• Buikklachten; dit komt doordat de organen zich opnieuw moeten settelen.
• Eiwitverlies; in het ascitesvocht bevinden zich ook eiwitten, deze kunnen met het vocht aflopen.

Ontslag

Als er geen ernstige complicaties voordoen, en de algehele controles zijn goed, mag u vaak ongeveer een uur na het verwijderen van de naald weer naar huis.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de desbetreffende polikliniek. Achterop het afsprakenkaartje staat het telefoonnummer. Op de afdeling kunt u altijd bij de verpleegkundigen terecht.

Wanneer u thuis complicaties krijgt kunt u contact opnemen met de huisarts, huisartsenpost of eventueel Spoedeisende Hulp.