Waarom een Borstvoedingsverpleegkundige of lactatiekundige?

De meeste mensen ondervinden weinig problemen bij het geven van borstvoeding. Soms zijn er echter bijzondere omstandigheden of doen zich problemen voor waarbij specifieke kennis en ervaring nodig is. Lactatiekundigen zijn hiervoor opgeleid en kunnen je adviseren en begeleiden bij problemen rondom borstvoeding.

Wanneer een lactatiekundige?

Je kunt een lactatiekundige onder andere inschakelen bij:
• Vragen tijdens de zwangerschap m.b.t. borstvoeding
• Eerdere negatieve ervaringen met borstvoeding
• (dreigende) vroeggeboorte
• Vragen over medicijngebruik en borstvoeding
• Borstoperaties ziekte of handicap van de moeder of baby
• Aanlegproblemen
• Het weigeren van de borst door de baby
• Pijnklachten
• Terugkerende borstontstekingen
• Onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby
• Opnieuw beginnen met borstvoeding (relacteren)
Onze lactatiekundige is Saskia Barentsen. Ben je zwanger en onder behandeling in Nij Smellinghe dan kun je een afspraak maken voor het lactatiekundig spreekuur.

Wat doet een lactatiekundige?

De lactatiekundige geeft algemene en specifieke informatie over borstvoeding. Er wordt aandacht besteed aan:
• De samenstelling van de moedermelk
• De werking van de borst
• Het aanleggen van de baby
• Verschillende aanleghoudingen
• De praktijk van het borstvoeding geven
• De vraag of de baby genoeg drinkt
• Het voorkomen van problemen
Naast het geven van informatie is er voldoende tijd voor het stellen van specifieke vragen.

Waar kun je terecht voor meer Informatie:

Saskia Barentsen,
Lactatiekundige Nij Smellinghe
Aanwezig op maandag en dinsdag.
Telefoon: (0512) 588 513
E-mail: s.barentsen@nijsmellinghe.nl

Op dinsdagochtend houdt de lactatiekundige een spreekuur op de poli Gynaecologie voor zwangeren met specifieke borstvoedingsvragen of voor moeders en baby’s die nog extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben bij het voeden van hun kind. Deze service geldt tot 6 weken na ontslag uit het ziekenhuis.
Daarnaast zijn alle verpleegkundigen van de Kraam- en Kinderafdeling geschoold in het geven van adviezen en begeleiding rondom borstvoeding.

Zes maal per jaar zijn er borstvoedingsvoorlichtingsavonden over de praktijk van het borstvoeding geven. Opgave daarvoor via de polikliniek Gynaecologie of via e-mail: s.barentsen@nijsmellinghe.nl

Afspraak

Bij de balie van de polikliniek Gynaecologie, via de polikliniek Gynaecologie.
Tel. (0512) 588 824 of via tel. (0512) 588 513
Ook kun je op advies van de gynaecoloog, de verloskundige of de kinderarts worden verwezen naar de lactatiekundige.

Telefoonnummers borstvoedingsbegeleidingsgroepen:
La Leche League: (011) 413 189
Borstvoeding Natuurlijk: (0343) 576 626